Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za całokształt prac wykonanych przez Spółdzielnię w 2014r. Między innymi, koszenie traw, prace porządkowe, pomoc w organizacji Jarmarku Cysterskiego, zakładanie obrzeży chodnikowych itp.

Referencje Pólko - Działka nr 17  - Rodzinne Ogródki Działkowe. Referencje za prace ogrodnicze, typu: wycięcie drzew, przycięcie iglaków, wykopanie korzeni itp.

Referencje Pólko - Dziłałka nr 10 - Rodzinne Ogródki Działkowe. Referencje za prace ogrodnicze, tyu: Przycięcie żywopłotu, formowanie krzewów.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace pielegnacyjnie w Gogolinku polegające na wykosza niu terenu placu zabaw, zagrabieniu i zebraniu pokosu. Prace pielęgnacyjne wykonane w Gościeradzu polegające na wykaszaniu i sprzataniu boiska. Prace wykonane w Stopce polegające na wykaszaniu, wycince drzew i krzewów.

Referencje Pólko - Działka nr 16 - Rodzinne Ogródki Działkowe. Referencje za wycięcie drzew.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za wycinke gałęzi przy ścieżce rowerowej prowadzącej do Samociążka oraz za prace porządkowe, wycięcie gałęzi i krzewów na terenie Parku Grabina.

Referencje PEGAZ - Działka Nr 28 - Rodzinne Ogródki Działkowe. Referencje za wykonanie prac ogrodniczych.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za utrzymanie czystości i pielegnowanie zieleni Miejskiej w Koronowie w 2015 i 2016 roku.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace związane z obsługą lodowiska i wypożyczalni łyżew.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace remontowe w budynku przy Stadionie Miejskim w Koronowie, polegające na naprawie dachu, wstawieniu okna i drzwi oraz zamurowanie zbednego wyjścia.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace pielęgnacyjne przy ul. Dworcowej w Koronowie polegające na wypieleniu chwastów i przycięciu krzewów.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za pomoc przy organizacji Jarmarku Cysterskiego.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace pielegnacyjne przy Pomniku Pamęci przy         ul.Tucholskiej.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace remontowe na dziedzińcu Ratusza.

Referencje - Mijesko Gminny Ośrodek Kultury za prace rementowe wykonane w Lucimiu i w Gogolinku.

Referencje - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy za naprawę chodnika w Bożenkowie.

Referencje - Urząd Miejski w Koronowie. Referencje za prace polegające na odtworzeniu nawierzchni na 
ul. Ślusarskiej.

Strona zrealizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kpowes.org.pl