Cele działalności Spółdzielni Socjalnej Koronowianka są tożsame z programem przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy Koronowo i powiatu bydgoskiego. Oto one:

  • zmniejszenie bezrobocia
  • podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych by łatwiej mogły znaleźć prace
  • pomoc osobom niepełnosprawnym
  • zachęcenie młodzieży do niesienia pomocy osobom potrzebującym (wolontariat, pomoc w organizowaniu akcji, festynów)
  • pomoc w kreowaniu dobrego wizerunku naszego miasta
  • rozwiązywanie problemów osobistych zatrudnionych (alkoholizm, nieprzystosowanie społeczne)
  • zmniejszenie zasiłków z pomocy społecznej i lepsze ich wykorzystanie
  • rozwój gospodarczy gminy dzięki wykorzystaniu walorów turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej oraz lokalnej przedsiębiorczości dających miejsca pracy.

 

 

 

Strona zrealizowana w ramach projektu "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.kpowes.org.pl